tisdag 23 februari 2010

Gondola, gondola!

~~~Finns det något som är typiskt för Venedig, så är det väl bland annat gondolen? Denna karaktäristiska båt som förs fram längs stadens kanaler medelst vrickning, det vill säga endast med hjälp av en åra.Gondolen har funnits sedan 1000-talet och det äldsta skriftliga belägget för dess existens har man hittat i en skrivelse från 1094. Vart man än vänder sig i Venedig, så har man oftast minst en gondol i blickfånget; och då ska man ta i beaktande att det i dag finns färre än 500 gondoler i Venedig medan det på 1700-talet gled fram uppemot 14 000 gondoler i staden.I Bacino Orseolo
intill Piazza San Marco
finner många gondoler
sin välbehövliga nattvila.Alla gondoler byggs på samma sätt och i dag finns det bara ett fåtal gondolvarv kvar i Venedig, varav ett är Squero di San Trovaso i Dorsoduro som slog upp portarna på 1600-talet. Det tar runt 40-45 dagar att bygga en gondol och de sätts ihop av cirka 280 träbitar av sju olika träslag - traditionellt mahogny, körsbär, gran, valnöt, ek, alm och lind, men det kan variera något. Gondoler är asymmetriska, det vill säga vänster sida är bredare än höger sida, för att underlätta för gondoljären att framföra gondolen längs de ofta smala kanalvägarna. De kan vara upp till nio meter långa, är drygt en meter breda och har ett djup på 40 centimeter, och sedan överflödsförordningen år 1562 är alla gondoler svarta. Denna förordning tillkom för att man ville stävja och tona ned det venetianska samhällets flärdfulla extravaganser.


Gondolerna pryds också av ett karaktäristiskt metallbeslag vars ursprung man ännu tvistar om. En del påstår att det efterliknar Canal Grande eller dogemössans form, medan andra hävdar att det symboliserar Venedigs sex stadsdelar.

~~~

Andra skriver: , , , , , , , , , , , , ,

~~~

4 kommentarer:

Johanna Siljehagen sa...

Intressant. Fòr nàr mna àr i venedig kan man ju inte missa dessa hàrliga gondoler. De àr ràtt sà dyra att àka runt med. Mycket intressant att alla byggs lika. Hade ingen aning.

Johanna Siljehagen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Johanna Siljehagen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
A-K sa...

Jo, det kostar ju en slant att åka en sväng, men någon gång tycker jag att man kan kosta på sig det - oavsett om många anser att gondolerna mest är till för turister - för man får se och uppleva staden ur ett helt annat perspektiv, och ofta berättar gondoljärerna fascinerade historiska anekdoter om platserna man passerar. Tack för titten, Johanna!