söndag 21 februari 2010

Ponte di Rialto

~~~
Ponte di Rialto, eller Rialtobron, var den första bron som byggdes över Canal Grande som rinner genom Venedig för att förbinda Rialto di quà, "den här sidan", det vill säga San Marco-sidan, med Rialto di là, "den där sidan", sidan med Rialtomarknaden.

Embryot till den bro som i dag spänner över La Volta del Canal, kanalens böj, var enkla pontoner i form av tätt liggande båtar, men på 1100-talet byggde man en träkonstruktion som kunde släppa förbi även högmastade fartyg. Den var dock inte så hållbar och rasade samman ett antal gånger under de följande århundradena. På 1500-talet, när bron återigen hade rasat, ville man ha en ny bro och det sägs att bland andra Michelangelo och Palladio ville åta sig projektet, men det var den venetianske arkitekten Antonio da Ponte som slutligen fick uppdraget, och den marmorbro som vi kan vandra över än i dag uppfördes mellan 1588-91.Rialtobrons vidsträckta båge är 48 meter lång och uppe på bron trängs en mängd små butiker som säljer allt från guld och värdesaker till papper och pennor, skor, sjalar, broderier, schackspel och venetianska masker.
~~~

Andra skriver: , , , , , , , ,

~~~

Inga kommentarer: